2.3.2 Bon na innowacje dla MŚP

 fundusze europejskie inteligentny rozwój  znak barw rp poziom szara ramka rgb 100  UE EFRR 2
     

"Opracowanie platformy programistyczno-sprzętowej do symulacji ruchu oraz testowania systemów sterowania statkiem w oparciu o zidentyfikowany model jednostki na bazie rzeczywistych danych firmy AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o." to projekt który powstaje w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności spółki AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. na europejskim i światowym rynku symulatorów morskich, poprzez zaoferowanie nowego, specjalistycznego produktu - symulatora stanowiska dynamicznego pozycjonowania jednostki pływającej (tzw. system DP).

Całkowita wartość: 489 540 zł

Wartość dofinansowania: 338 300 zł

Charakter udziału w realizacji: Realizator i beneficjent projektu