Autocomp z najlepszą ofertą na plutonową wersję symulatora KTO Rosomak

21. 05. 13

W dniu 11 maja 2021r. Inspektorat Uzbrojenia poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę, instalację oraz uruchomienie Kompleksowego symulatora strzelań dla załogi KTO Rosomak w wersji plutonowej. Oferta złożona przez konsorcjum Autocomp Management Sp. z o. o. i Autocomp Serwis Sp. z o. o. była jedyną złożoną ofertą. W prowadzonym od ubiegłego roku postępowaniu uczestniczyło dwóch potencjalnych wykonawców, lecz tylko konsorcjum Autocomp Management i Autocomp Serwis ostatecznie złożyło ofertę na realizację tego zamówienia.

MSPO 2013 jaskier i tasznik
2013 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego / Kielce - Symulatory TASZNIK i JASKIER

„Kompleksowy symulator strzelań dla załogi KTO Rosomak w wersji plutonowej” ma zapewnić szkolenie, doskonalenie i zgrywanie załóg plutonów zmotoryzowanych mających na wyposażeniu KTO Rosomak z wieżą HITFIST 30P. Symulator umożliwi dowódcom załóg i plutonów realizację czynności i działań związanych z dowodzeniem załogą i plutonem w walce z wykorzystaniem możliwości taktycznych i ogniowych KTO Rosomak, natomiast działonowi będą mogli doskonalić swe umiejętności w zakresie obsługi i wykorzystania środków ogniowych KTO. Ponadto symulator zapewni szkolenie i doskonalenie kierowców w zakresie posługiwania się wyposażeniem przedziału kierowania, prowadzenia transportera w zmiennych warunkach terenowych i atmosferycznych, w tym pokonywania przeszkód wodnych, wykonywania manewrów w różnych warunkach terenowych w czasie realizacji zadania z wykorzystaniem przyrządów obserwacyjnych. Symulator umożliwi również załogom plutonu zmotoryzowanego prowadzenie różnych rodzajów symulowanych działań taktycznych (obrona, natarcie, działania opóźniające, marsz, itp.) i ogniowych oraz kierowanie ogniem transporterów opancerzonych plutonu z zastosowaniem komputerowych symulacji działań.

main view mini
Kompleksowy symulator szkolenia kierowców KTO Rosomak typu Jaskier w 12 BZ w Szczecinie

Na „Kompleksowy symulator strzelań dla załogi KTO Rosomak w wersji plutonowej” składają się 4 załogowe stanowiska symulacyjne (każde zbudowane z modułu bojowego odwzorowującego wieżę HITFIST-30P ze stanowiskiem dowódcy i działonowego, modułu kierowcy odwzorowującego przedział kierowania KTO Rosomak), oraz ze stanowiska instruktora-operatora, stanowiska komputerowego do sterowania piechotą i stanowiska kierownika zajęć.

Przedmiotem prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia postępowania był 1 kpl. Kompleksowego symulatora strzelań dla załogi KTO Rosomak w wersji plutonowej jako zamówienie gwarantowane wraz z możliwością opcjonalnego rozszerzenia zamówienia o kolejne 4 kpl. symulatora.

jaskier1 new web
Kompleksowe symulatory szkolenia kierowców KTO Rosomak typu JASKIER - wizualizacja

mb2 new webKompleksowe symulatory szkolenia Dowódcy i Działonowego KTO Rosomak typu Tasznik - wizualizacja

Media:

Inspektorat Uzbrojenia: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Defence24: Szczecińska spółka dostarczy symulator dla Rosomaków?
ZBIAM: Jedna oferta w przetargu na symulator strzelań KTO Rosomak
Targi Kielce: Nagroda Prezydenta RP na MSPO 2013 w Targach Kielce

 

Autocomp Management Sp. z o.o. od 30 lat zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych produktów dla potrzeb wojska i rynku cywilnego. Posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), Autocomp Management prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów, instalacji i urządzeń z dziedziny automatyki i sterowań, ochrony perymetrycznej obiektów, symulatorów i trenażerów, bezprzewodowego sterowania informacja zwrotną, prace softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, wojska oraz szkolnictwa wyższego. Wszystkie systemy wykonywane są kompleksowo - od projektu poprzez produkcję, dostawę, instalację, szkolenie, serwis i wsparcie techniczne. Specjalnością Autocomp Management jest produkcja i serwis symulatorów dla Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, cywilnych symulatorów jazdy pojazdów ciężarowych i autobusów, oraz symulatorów pojazdów kolejowych.