"Opracowanie platformy programistyczno-sprzętowej do symulacji ruchu oraz testowania systemów sterowania statkiem w oparciu o zidentyfikowany model jednostki na bazie rzeczywistych danych ...

Czytaj więcej

Innowacyjna technologia tworzenia środowiska dla różnego typu symulatorów pojazdów lądowych i wodnych...

Czytaj więcej

"Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Budowy Symulatorów Edukacyjnych i Trenażerów" to projekt, który powstał w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych...

Czytaj więcej

Projekt: "Utworzenie CBR w firmie Autocomp Management Sp. z o.o." w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej...

Czytaj więcej