"Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Budowy Symulatorów Edukacyjnych i Trenażerów" to projekt, który powstał w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych...

Czytaj więcej

Projekt: "Utworzenie CBR w firmie Autocomp Management Sp. z o.o." w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej...

Czytaj więcej

Projekt: "Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego, PKWiU: 31.62.11-57.29" w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej...

Czytaj więcej

Projekt: "Wykorzystanie technologii zobrazowania stereoskopowego 3D w produkcji symulatorów" w ramach działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych...

Czytaj więcej