Zapytanie ofertowe 02/08/23/ZO - informacja o złożonych ofertach

ncbr Logo  logo Autocomp Management  Witu logo 200

 

Firma Autocomp Management Sp. z o.o.  ogłasza informację o złożonych ofertach do zapytania ofertowego 02/08/23/ZO. Przedmiotem zamówienia jest "Zakup zestawu komputerów systemu informatycznego symulatora".

Szczegóły w załącznikach.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019 Tytuł: Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych