Mostek nawigacyjny

Symulator mostka nawigacyjnego HOMAR.NAV 2018 przeznaczony jest do szkolenia personelu jednostek pływających z zakresu manewrowania statkiem zgodnie z wymaganiami zawartymi w kursach modelowych IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej) oraz zapisami Konwencji STCW 78/95. Umożliwia on nauczanie, ocenianie i egzaminowanie słuchaczy z uwzględnieniem wymagań określonych w Prawidle I/12 Konwencji STCW oraz A-I/12 i B-I/12 Kodeksu STCW.

HOMAR.NAV 2018

Oprogramowanie Homar.Nav 2018 - nowości:

 • Rozbudowany edytor ćwiczeń umożliwiający definiowanie zdarzeń warunkowych do przebiegu ćwiczeń (np. zmiana właściwości obiektu po wpłynięciu we wskazany akwen)

Edytor akcji

 

 • Symulator radaru Sperry Marine VisionMaster FT będącego na wyposażeniu okrętów MW RP (rzeczywista konsola lub emulator)

Radar Widescreen

 

 • Mapy cyfrowe WECDIS Transas NS 4100 będące na wyposażeniu okrętów MW RP
 • Rozbudowana biblioteka rzeczywistych jednostek pływających do wykorzystania w ćwiczeniach (ponad 40 statków w tym 12 okrętów pełniących służbę w MW RP)

 pełniących służbę w MW RP)

ORP Zbyszko ORP Xawery Czernicki ORP Bałtyk

ORP Zbyszko

ORP Xawery Czernicki

ORP Bałtyk

ORP Kaszub ORP Lech ORP Orkan

ORP Kaszub

ORP Lech

ORP Orkan

ORP Wodnik ORP Mewa ORP Lublin

ORP Wodnik

ORP Mewa

ORP Lublin

ORP Gopło ORP Generał Pułaski ORP Nawigator

ORP Gopło

ORP Generał Pułaski

ORP Nawigator

Hamina Finlandia Neustrashimy rosja Lindau Niemcy

Hamina (Finlandia)

Neustrashimy (Rosja)

Lindau (Niemcy)

Dzukas Litwa Belos szwecja Ropucha Rosja 

Dzukas (Litwa)

Belos (Szwecja)

Ropucha (Rosja)

 

 • Obuoczny symulator lornetki wysokiej rozdzielczości (FullHD) z wbudowanym dalmierzem i kompasem
LornetkaPrzd LornetkaTy

WidokLornetka

 

 • Generowanie obrazu wysokiej rozdzielczości dla dowolnego układu monitorów bezramkowych
 • Automatyczne sterowanie światłami nawigacyjnymi jednostek biorących udział w ćwiczeniu

 

Cechy fizyczne

Podstawowym elementem symulatora jest w pełni wyposażony mostek nawigacyjny z zainstalowanymi siedmioma monitorami LCD o przekątnej ekranu 42'' które umożliwiają prezentację obrazu o kącie poziomym 210°.

System stanowi stanowisko mostka i stanowisko instruktora. Każde z tych stanowisk kompletnie wyposażane jest przez firmę, niektóre elementy wyposażenia:

 • dedykowane meble,
 • uchwyty,
 • przyrządy,
 • komputer z oprogramowaniem,
 • monitory komputerowe,

 

Stanowisko instruktora
Stanowisko mostka

Taktyczny zespół mostków zbudowany został na bazie najnowszej technologii komputerowej. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane przy budowie symulatora, zawierają elementy będące innowacyjnością w skali kraju.

Symulatory cechuje:

 • zastosowanie w symulatorze obuocznego symulatora lornetki wysokiej rozdzielczości z wbudowanym dalmierzem i kompasem oraz możliwością zmiany wyświetlanego obrazu w płaszczyźnie poziomej w kącie 360º,
 • generowanie obrazu wysokiej rozdzielczości dla dowolnego układu monitorów bezramkowych,
 • współdziałanie zintegrowanych mostków taktycznych i mostka głównego z możliwością realizacji scenariuszy zespołowo (wszystkie stanowiska realizują ten sam scenariusz) lub autonomicznie (każde stanowisko realizuje scenariusz osobno).
 
Niektóre elementy mostka nawigacyjnego:

Manetki śrub nastawnych
Ploter gps
Panel świateł nastawnych
Kolumna żyro

Cechy funkcjonalne

Podsystem wizyjny umożliwia wyświetlanie widoku z mostka z uwzględnieniem pory dnia, warunków atmosferycznych, stanu morza oraz charakterystycznych obiektów (światła, znaki nawigacyjne). Obsługa mostka odbywa się za pomocą trzech pulpitów, na których rozmieszczone zostały typowe urządzenia sterownicze (manetki śrub i sterów, panel świateł nawigacyjnych) oraz informacyjne (wyświetlacze podsystemów nawigacyjnych oraz repetytory wielkości nawigacyjnych).

Ekran instruktora
Panel informacyjny

 

Stanowisko instruktora - funkcjonalności:

 • tworzenie, edycja oraz wybór zadań treningowych dla stanowiska mostka za pomocą zaawansowanego edytora ćwiczeń,
 • podgląd przebiegu ćwiczenia na mapie z możliwością dokonywania zmian podczas jego realizacji (dodawanie obiektów, zmiana ich pozycji lub parametrów ruchu)
 • podgląd obrazu widzianego z mostka na dodatkowych monitorach
 • generowanie warunków atmosferycznych
 • zapis przebiegu ćwiczenie z możliwością późniejszego odtworzenia
 • automatyczne sterowanie światłami nawigacyjnymi jednostek biorących udział w ćwiczeniu

 

Sterowanie pracą symulatora oraz nadzorowanie przebiegu procesu szkolenia odbywa się na stanowisku instruktora. Zostało ono wyposażone w biurko z nadstawką, na której umieszczono siedem panoramicznych monitorów. Wyświetlają one dokładnie taki sam obraz jak ekrany na stanowisku mostka. Umożliwia to operatorowi podgląd sytuacji widzianej z mostka bez konieczności opuszczania swojego stanowiska. Na biurku znajduje się monitor, na którym wyświetlony jest interfejs głównej aplikacji symulatora. Umożliwia ona m.in. wybór i zmianę parametrów ćwiczenia, podgląd aktualnej sytuacji nawigacyjnej na mapie oraz odtwarzanie zarejestrowanych wcześniej rejsów.

Stanowisko instruktora posiada możliwość w dowolnym czasie zmiany warunków pogodowych na zadanym akwenie, definowania zdarzeń warunkowych do przebiegu ćwiczeń, parametrów ruchu jednostki pływającej oraz celów, jak również możliwość definiowania uzbrojenia i generowania ataku na jeden z ćwiczących okrętów.

 

Stanowisko mostka - funkcjonalności:

 • wizualizacja środowiska poruszania się zadanej jednostki pływającej
 • generacja efektów akustycznych (odgłosy otoczenia, pracy silnika oraz sygnały dźwiękowe innych jednostek)
 • kompletny pulpit sterowniczy
 • obuoczny symulator lornetki wysokiej rozdzielczości (FullHD) z wbudowanym dalmierzem
 • wskaźniki rzeczywistych urządzeń nawigacyjnych
 • panel informacyjny wyświetlający wszystkie nastawy oraz podstawowe parametry nawigacyjne
 • stół nawigacyjny z repetytorem wielkości nawigacyjnych wyposażony w komplet map morskich

 

W celu prowadzenia nawigacji taktycznej, każdy z mostków wyposażony został w dwa panele taktyczne oraz system lornetki taktycznej. System ten umożliwia obserwację sceny w płaszczyźnie poziomej w kącie 360 o z możliwości zbliżenia obiektu i pomiaru odległości do niego. Każdy z mostków taktycznych zintegrowany został ze stanowiskiem instruktora który nadzoruje przebiegu procesu szkolenia oraz z mostkiem głównym stanowiącym okręt flagowy.

 

Przykładowa wizualizacja obrazu z symulatora:
 
 

Parametry techniczne

Rzeczywiste urządzenia mostka:

 

zadajnik ustawienia śrub nastawnych
zadajnik steru klasycznego i strumieniowego
autopilot
radar Sperry Marine VisionMaster FT (rzeczywista konsola lub symulator)
kompas żyroskopowy i magnetyczny
panel świateł nawigacyjnych
telegraf maszynowy
tyfon

Symulacja urządzeń nawigacyjnych:

 

odbiornik nawigacji satelitarnej GPS z ploterem
log Dopplerowski
echosonda nawigacyjna
wiatromierz

Akweny szkoleniowe:  

Zatoka Gdańska z wejściami do portów Gdańsk, Gdynia
Świnoujście z wejściem po portu
Szczecin z torem wodnym
Kołobrzeg z wejściem do portu
Bałtyk (południowe wybrzeże)
Mapy cyfrowe WECDIS Transas NS 4100 będące na wyposażeniu okrętów MW RP

Wdrożenia i wsparcie

W zależności od potrzeb, możliwe są konfiguracje rozbudowane o dodatkowe stanowiska, urządzenia zewnętrzne lub funkcjonalności programowe. W ramach prowadzonych projektów, firma zapewnia możliwość opieki eksperckiej w postaci wsparcia szkoleniowego, serwisowego i rozwojowego.