Mostek nawigacyjny - broń podwodna

Symulator pracy bojowej operatorów broni podwodnej HOMAR.NAV.BP przeznaczony jest do szkolenia załóg jednostek Marynarki Wojennej w zakresie prowadzenia nawigacji taktycznej, walki podwodnej oraz manewrowania.

Zakres szkolenia przewiduje, przede wszystkim możliwość zwalczania okrętów podwodnych z użyciem torped i bomb głębinowych, zwalczania okrętów nawodnych z użyciem torped oraz stawiania min morskich i ich zwalczania, jak również możliwości manewrowania jednostką pływającą na akwenie morskim o zadanych atrybutach wejściowych i uwzględnieniem procedur pełnienia wachty morskiej.

Cechy fizyczne

Symulator składa się stanowiska mostka z zainstalowanymi pięcioma projektorami umożliwiającym prezentację obrazu o kącie poziomym 210°. System stanowi stanowisko mostka i stanowisko instruktora. Każde z tych stanowisk kompletnie wyposażane jest przez firmę, niektóre elementy wyposażenia:

 • dedykowane meble,
 • uchwyty,
 • przyrządy,
 • komputer z oprogramowaniem,
 • monitory komputerowe,

 

Stanowisko instruktora
Stanowisko mostka

Symulator mostka operatorów broni podwodnej zbudowany został na bazie najnowszej technologii komputerowej, której elementy sterowania wielokanałową projekcją miały swoją premierę w 2010r. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane przy budowie symulatora, zawierają elementy będące innowacyjnością w skali kraju. Do elementów innowacyjnych w technologii budowy symulatorów zaliczyć należy:

 • zastosowanie w symulatorze zespołu lornetki taktycznej z możliwością zmiany wyświetlanego obrazu w płaszczyźnie poziomej w kącie 360o,
 • generowanie obrazu z pojedynczego komputera wyposażonego w układ wielokanałowej projekcji z jednoczesną multiplikacją kanałów graficznych,
 • możliwość współdziałania z zespołem zintegrowanych mostków taktycznych i mostka głównego z realizacją scenariuszy zespołowo (wszystkie stanowiska realizują ten sam scenariusz) lub autonomicznie (każde stanowisko realizuje scenariusz osobno).
 
Niektóre elementy mostka nawigacyjnego:

Manetki śrub nastawnych
Ploter gps
Panel świateł nastawnych
Kolumna żyro

Cechy funkcjonalne

Podsystem wizyjny umożliwia wyświetlanie widoku z mostka z uwzględnieniem pory dnia, warunków atmosferycznych, stanu morza oraz charakterystycznych obiektów (światła, znaki nawigacyjne). Obsługa mostka odbywa się za pomocą trzech pulpitów, na których rozmieszczone zostały typowe urządzenia sterownicze (manetki śrub i sterów, panel świateł nawigacyjnych), informacyjne (wyświetlacze podsystemów nawigacyjnych i repetytory wielkości nawigacyjnych) oraz wskaźniki urządzeń ARPA, AIS, ECDIS i ploter nawigacyjny wraz z GPS. System łączności UKF umożliwia komunikację załogi mostka z instruktorem.

 

Stanowisko instruktora - funkcjonalności:

 • tworzenie, edycja oraz wybór zadań treningowych dla stanowiska mostka
 • podgląd przebiegu ćwiczenia na mapie z możliwością dokonywania zmian podczas jego realizacji (dodawanie obiektów, zmiana ich pozycji lub parametrów ruchu)
 • wybór rodzaju i ilości uzbrojenia
 • generowanie warunków atmosferycznych
 • zapis przebiegu ćwiczenie z możliwością późniejszego odtworzenia
 • łączność UKF z załogą mostka

 

Sterowanie pracą symulatora oraz nadzorowanie przebiegu procesu szkolenia odbywa się na stanowisku instruktora. Umożliwia ona m.in. wybór i zmianę parametrów ćwiczenia, podgląd aktualnej sytuacji nawigacyjnej na mapie oraz odtwarzanie zarejestrowanych wcześniej rejsów. Stanowisko instruktora posiada również możliwość w dowolnym czasie zmiany warunków pogodowych na zadanym akwenie, parametrów ruchu jednostki pływającej oraz celów, jak również możliwość definiowania uzbrojenia i generowania ataku na jeden z ćwiczących okrętów.

 

Stanowisko mostka - funkcjonalności:

 • wizualizacja środowiska poruszania się zadanej jednostki pływającej z wejściami do portów Szczecin-Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Gdynia
 • generacja efektów akustycznych (odgłosy otoczenia, pracy silnika oraz sygnały dźwiękowe innych jednostek)
 • pulpit sterowniczy
 • wskaźniki rzeczywistych urządzeń nawigacyjnych
 • panel informacyjny wyświetlający wszystkie nastawy oraz podstawowe parametry nawigacyjne
 • panele taktyczne
 • panel łączności bezprzewodowej UKF oraz wewnętrznej-przewodowej
 • stół nawigacyjny z repetytorem wielkości nawigacyjnych

 

W celu prowadzenia nawigacji taktycznej, mostek wyposażony został w trzy panele taktyczne oraz system lornetki taktycznej. System ten umożliwia obserwację sceny w płaszczyźnie poziomej w kącie 360 o z możliwości zbliżenia obiektu i pomiaru odległości do niego. Mostek operatorów broni podwodnej zintegrowany został z Trenażerami Stacji Hydrolokacyjnych SHL-100M i SHL-200M.

 

 

Przykładowa wizualizacja obrazu z symulatora:
 
 

Wdrożenia i wsparcie

W zależności od potrzeb, możliwe są konfiguracje rozbudowane o dodatkowe stanowiska, urządzenia zewnętrzne lub funkcjonalności programowe. W ramach prowadzonych projektów, firma zapewnia możliwość opieki eksperckiej w postaci wsparcia szkoleniowego, serwisowego i rozwojowego.