Śnieżnik (wersja morska)

System szkolno-treningowy Śnieżnik wersja morska - trenażer operatorów broni pokładowej, nawigatorów i sterników łodzi operacyjnych. Trenażer operatorów broni pokładowej, nawigatorów i sterników Szybkich Łodzi Operacyjnych (SŁO) wykonany jest jako urządzenie ŚNIEŻNIK-2, dostosowane do potrzeb użytkownika. System Śnieżnik wprowadzono do uzbrojenia zgodnie z Rozkazem Nr 38/Log/WLąd Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i jest użytkowany w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych oraz Marynarce Wojennej RP.

Cechy fizyczne

Stanowisko treningowe wykonane jest w postaci kopuły o średnicy minimum 13 metrów, która stanowi ekran dla systemu projekcji.
W centralnej części (na wzmocnionym fundamencie) posadowiona jest ruchoma platforma o 6 stopniach swobody i udźwigu zapewniającym uniesienie całej konstrukcji imitacji kadłuba łodzi wraz załogą i wyposażeniem. Imitacja łodzi wyposażona jest w elementy przypominające rzeczywiste elementy SŁO. Dzięki zastosowaniu systemu siłowników oraz systemu symulacji i projekcji obrazu, konstrukcja i działanie urządzenia imituje warunki maksymalnie zbliżone do warunków rzeczywiście panujących w trakcie realizacji zadań na powierzchni wody w dzień i w nocy. Umożliwia to symulowanie stanu morza oraz oddziaływania innych czynników na SŁO, np. fali odbitej od innej łodzi/ statku, siły wiatru itp. Za realizację nastaw zadanych przez sternika odpowiada model hydrodynamiki uwzględniający również w bilansie sił oddziaływania innych jednostek oraz siły odrzutu powodowane przez strzały z broni pokładowej.

Wizualizacja stanowiska treningowego

slo kopula


Stanowisko treningowe wyposażone jest w zestaw symulatorów broni, czyli urządzeń elektronicznych wykonywanych na bazie broni bojowej przystosowanej do symulowanego strzelania w systemie. Wyposażone jest ono także w symulatory środków rozpoznania i łączności. Dodatkowo trenażer umożliwia prowadzenie ćwiczeń w warunkach ograniczonej widoczności z wykorzystaniem oryginalnych gogli noktowizyjnych.

Cechy funkcjonalne

Trenażer przeznaczony jest do szkolenia etatowych obsad tego rodzaju środków przerzutu. Dotyczy to zarówno Wojsk Specjalnych jak i załóg łodzi inspekcyjnych oraz ratunkowych. Wykorzystanie trenażera pozwala na utrzymanie nawyków oraz doskonalenie umiejętności członków załóg SŁO w zakresie manewrowania łodzią oraz obsługi etatowego uzbrojenia w symulowanych sytuacjach taktycznych, przy oddziaływaniu wykreowanego przez system komputerowy przeciwnika, w zróżnicowanych warunkach hydrometeorologicznych.

Trenażer umożliwia pracę zarówno w trybie samodzielnym jak i sieciowym. W trybie samodzielnym może być wyposażony w dodatkowe stanowiska operatorskie imitujące wirtualne łodzie. Składają się one z uproszczonych stanowisk sterników i pozwalają na prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem większej liczby łodzi, co zwiększa poziom urealnienia prowadzonego treningu. Natomiast w trybie sieciowym istnieje możliwość łączenia symulatora (za pośrednictwem protokołu HLA) z innymi symulatorami (w tym innych łodzi) tworząc rozległe sytuacje taktyczne.


Parametry techniczne

Stanowisko treningowe:

 

makieta stanowiąca wierne odwzorowanie łodzi typu Zodiac Hurricane 933 OB
zamontowa na platformie o 6 stopniach swobody wyposażona w zadajnik steru,
zadajniki sterowania silnikami oraz kompas żyroskopowy i magnetyczny

Symulatory broni:

 

12,7 mm WKM MANROY M2 HB.50 QCB
40 mm granatnik automatyczny HK GMG
7,62 mm karabin maszynowy Minimi
7,62 mm karabin maszynowy M134 Minigun
5,56 mm karabinek szturmowy HK 416
5,56 mm karabinek szturmowy HK G36
9 mm pistolet maszynowy MP-5

Akweny szkoleniowe:  

Zatoka Gdańska z wejściami do portów Gdańsk i Gdynia
zespół portów Szczecin - Świnoujście wraz z torem wodnym
Kołobrzeg z wejściem do portu
południowy Bałtyk z pasem lądu sięgającym 100 km w głąb terytorium Polski

Wdrożenia i wsparcie

W zależności od potrzeb, możliwe są konfiguracje rozbudowane o dodatkowe stanowiska, urządzenia zewnętrzne lub funkcjonalności programowe. Istnieje możliwość wykonania urządzenia w wersji umożliwiającej abordaż oraz użycie osobistej broni bojowej wraz z amunicją treningową systemu FX/UTM. W ramach prowadzonych projektów, firma zapewnia możliwość opieki eksperckiej w postaci wsparcia szkoleniowego, serwisowego i rozwojowego.