Trenażer TH1

Trenażer wstępnego szkolenia działonowego i Dowódcy KTO Rosomak ze stanowiskiem Instruktora. Trenażer TH-1 przeznaczony jest do szkolenia załogi systemu wieżowego HITFIST 30 mm. Trenażer umożliwia naukę a następnie doskonalenie umiejętności obsługi zespołów wchodzących w skład systemu kierowania ogniem. Dodatkowo pozwala na wyrobienie prawidłowych reakcji w sytuacjach awaryjnych. Wszystkie zadania realizowane przy pomocy trenażera są zgodnie z instrukcją eksploatacji wieży HITFIST 30 mm.

Cechy fizyczne

W skład trenażera wchodzą dwa komputery zintegrowane z monitorami LCD. Tworzą one stanowiska: instruktora oraz działonowego. Każde z tych stanowisk kompletnie wyposażane jest przez firmę, niektóre elementy wyposażenia:

 • dedykowane meble,
 • uchwyty,
 • przyrządy,
 • komputer z oprogramowaniem,
 • monitory komputerowe,

 Trenażery TH-1 posiadają możliwość współpracy sieciowej ze sobą oraz z innymi symulatorami (Śnieżnik, Puchacz, Goworek lub inne wyposażone w kompatybilny protokół komunikacji) tworząc Kompleksowy Symulator Pola Walki.

 

Stanowisko instruktora (po lewej stronie) i działonowego (o prawej stronie)

Cechy funkcjonalne

Stanowisko instruktora umożliwia definiowanie zadań bojowych dla stanowiska działonowego oraz nadzorowanie przebiegu ich realizacji. Stanowisko działonowego umożliwia przeprowadzanie ćwiczeń związanych z obsługą systemu wieżowego HITFIST 30 mm oraz prowadzeniem działań ogniowych zarówno do celów tarczowych jak i rzeczywistych.

 

Widok przez monokular:

monokular

 

Stanowisko instruktora posiada funkcjonalności:

 • mapa terenu z podziałką z możliwością dokonywania pomiarów
 • możliwość dowolnego tworzenia pola walki (w tym pól tarczowych)
 • baza obiektów zawierająca figury bojowe oraz pojazdy będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP
 • ikony obiektów zgodne ze standardem APP-6a
 • możliwość zapisu i odtworzenia wprowadzonego scenariusza ćwiczenia

 

Stanowisko działonowego posiada funkcjonalności:

 • obsługa panelu sterowania i monitora działonowego poprzez ekran dotykowy
 • nauka procedury rozruchu systemu wieżowego
 • doskonalenie manualnej obsługi manipulatora
 • prowadzenie strzelań na polu tarczowym prowadzenie strzelań do celów rzeczywistych
 • wybór warunków atmosferycznych, termalnych i terenowych dla prowadzonych ćwiczeń
 • baza danych przechowująca wyniki przeprowadzanych ćwiczeń wraz z danymi ćwiczących


Ćwiczenia mogą być prowadzone w dwóch trybach: indywidualnym (podstawowe ćwiczenia definiowane przez szkolonego) oraz sieciowym (rozbudowane sytuacje bojowe definiowane przez instruktora). Po zakończeniu każdego ćwiczenia dostępne są wyniki zawierające przebieg, ocenę oraz listę popełnionych błędów.

Ćwiczenie typu misja:

cwiczenie typu misja

Zestawienie wyników:

wyniki 00

Wyniki - podsumowanie:

wyniki 02

Wyniki - porównanie:

wyniki 01

 

Dane taktyczne:

Liczba dostępnych tras w ćwiczeniu typu Trening:
Liczba ćwiczeń typu Program:

3
15

Ćwiczenia typu Misja w trybie indywidualnym

Liczba terenów:
Liczba ścieżek własnego ruchu:
Maksymalna liczba celów:
Liczba obiektów będących celami:
Liczba pozycji początkowych pojedynczego celu:
Liczba ścieżek ruchu pojedynczego celu:
Liczba warunków ukazania pojedynczego celu:

10
9
3
8
48
14
7

Ćwiczenia typu Misja w trybie sieciowym

Liczba terenów:
Liczba ścieżek ruchu:
Maksymalna liczba celów:

5
nieograniczona
nieograniczona

Parametry techniczne

Zasilanie:
Maksymalny pobór mocy:
Warunki przechowywania i pracy:
Zakres temperatur
Względna wilgotność:
Wymiary skrzyni transportowej
Głębokość:
Wysokość:
Szerokość:
Masa całkowita:
 

230V/50Hz
0,7 kW
+5°C ÷ +35°C

do 85% (bez kondensacji pary wodnej)

680 mm
670 mm
920 mm
90 kg

 

Wdrożenia i wsparcie

W zależności od potrzeb, możliwe są konfiguracje rozbudowane o dodatkowe stanowiska, urządzenia zewnętrzne lub funkcjonalności programowe. W ramach prowadzonych projektów, firma zapewnia możliwość opieki eksperckiej w postaci wsparcia szkoleniowego, serwisowego i rozwojowego.