4.2 Maszyna

Projekt: "Utworzenie CBR w firmie Autocomp Management Sp. z o.o." w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Całkowita wartość: 1 281 000,00

Wartość dofinansowania: 628 000,00

Charakter udziału w realizacji: Realizator projektu