4.5.2 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Budowy Symulatorów Edukacyjnych i Trenażerów

 po ig  logo Autocomp Management  UE EFRR 2
     

"Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Budowy Symulatorów Edukacyjnych i Trenażerów” to projekt, który powstał w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Całkowita wartość: 4 514 270,94 zł

Wartość dofinansowania: 2 029 612,81 zł

Charakter udziału w realizacji: Realizator i beneficjent projektu

Więcej informacji na temat projektu:

stopka zk