1.1 2 Edytor tras

 logo FE Program Regionalny  znak barw rp poziom szara ramka rgb 100  wzp Logo wersja podstawowaRGBprzezroczysta 100 UE EFRR 2
       

„Innowacyjna technologia tworzenia środowiska dla różnego typu symulatorów pojazdów lądowych i wodnych" to projekt Autocomp Management dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności spółki AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. na europejskim i światowym rynku symulatorów pojazdów oraz symulatorów pola walki, poprzez stworzenie zestawu nowych, co najmniej na skalę Polski narzędzi (wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i Big Data) służących do automatyzacji tworzenia baz terenów, oraz do automatyzacji procesu generowania różnych zdarzeń dla pojazdów drogowych i szynowych.

Całkowita wartość: 4 258 580,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 037 725,00 zł

Charakter udziału w realizacji: Beneficjent projektu