Projekt: "Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego, PKWiU: 31.62.11-57.29" w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej...

Czytaj więcej

Projekt: "Wykorzystanie technologii zobrazowania stereoskopowego 3D w produkcji symulatorów" w ramach działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych...

Czytaj więcej